Activitati

Identificarea principalelor surse de biomasă utilizabile pentru producerea de combustibili derivați, caracterizarea fizico-chimică și procesarea prin piroliză și gazeificare.

Obținerea de combustibili lichizi și gazosi utilizabili în transport sau pentru producerea de energie electrică sau cogenerare.

Obținerea de material cu valoare adaugată din produșii secundari de reacție.

Formarea profesională a cercetătorilor români la standarde internaționale și creșterea vizibilității acestora și ai Universității POLITEHNICA din București prin activități de diseminare a rezultatelor în fluxul principal publicistic și prin participarea în proiecte de cercetare internaționale.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României