Date

Titlu proiect

Producţia de BIOcombustibili prin metode iNOVatoare de PIROliză /gazeificare şi TEHnologii avansate - Un Program Dedicat Recrutării și Formării Tinerilor Cercetători Români în Domeniul Energiei şi Produselor din Biomasă (BIONov-PyroTECH)

Contract

37_768/2016

Director

Profesor Dr.ing. Dorin BOLDOR (Louisiana State University, USA)

Durata

4 ani (2016-2020)

Valoare totala a proiectului

8.974.823 lei

Inceperea proiectului

Septembrie 2016

Sediul proiectului

Facultatea de Energetica, Departamentul de Producere si Utilizare a Energiei

Obiectiv

Crearea unui nucleu de cercetare competitiv internațional în cadrul Universitatii POLITEHNICA din București în domeniul producerii de biocombustibili și energie verde pe baza expertizei de cercetare dezvoltate în SUA, cu acces direct la instalații și tehnologii de ultimă generație, care va constitui baza viitoarelor cariere ale tinerilor cercetători.

E-mail

bionov.pyrotech@gmail.com

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României