Obiective

Proiectul îşi propune să dezvolte capitalul uman și platformele fizice prin instruirea tehnică și științifică în cadrul programului de cercetare aplicată conducând la îmbunătățirea tehnologiilor existente şi dezvoltarea de concepte noi. In cadrul proiectului se vor dezvolta activități de cercetare și competențe în scopul recuperarii energiei din biomasă și deșeuri utilizând procese termochimice. Se doreşte formarea profesională a grupului de tineri cercetători şi dezvoltarea unui număr de cadre didactice cu expertiză tehnică și științifică de bază la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, capabile și cu recunoaștere internațională, în scopul extinderii domeniilor de competenţă cu efect asupra rezultatelor cercetării şi formării viitorilor absolvenți.

Principalul obiectiv al proiectului constă în crearea unui nucleu de cercetare competitiv internațional în cadrul Universitatii POLITEHNICA din București în domeniul producerii de biocombustibili și energie verde pe baza expertizei de cercetare dezvoltate în SUA, cu acces direct la instalații și tehnologii de ultimă generație care va constitui baza viitoarelor cariere ale tinerilor cercetători.

Proiectul are drept scop cercetarea avansată în domeniul producerii de combustibili derivați din biomasș și deșeuri prin procese termochimice de piroliză și gazeificare și valorificarea lor directă ca bio-combustibili și prin producere de energie electrică.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României